لوگوی تسلیت
کد خبر: 17484

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ - ۱:۰۰

سند مالی دولت شفاف‌تر شد؛ رشد منابع و مصارف بودجه سال آینده ۱۳.۸ درصد / بودجه‌ای با هدف اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی

صاد کلان – به نظر می‌رسد آخرین بودجه دولت یازدهم، نقطه آغاز ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هر گونه عملیات مالی در خارج از بودجه خواهد بود.     مریم فکری: لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ امروز، چهاردهم آذرماه تقدیم مجلس شد. این بودجه از نگاه رییس‌جمهور، نخستین گام از برنامه جامع دولت برای […]

صاد کلان – به نظر می‌رسد آخرین بودجه دولت یازدهم، نقطه آغاز ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هر گونه عملیات مالی در خارج از بودجه خواهد بود.

 

16-12-4-121914201612107858275449_orig

 

مریم فکری: لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ امروز، چهاردهم آذرماه تقدیم مجلس شد. این بودجه از نگاه رییس‌جمهور، نخستین گام از برنامه جامع دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر است. بر این اساس، از نظر حسن روحانی، بودجه سال ۱۳۹۶ برمبنای دو رسالت تهیه و تنظیم شده که رسالت اول، ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم، اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت در آوردن بخش غیردولتی در جهت ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.

آن‌گونه که رییس‌جمهور اعلام کرده، منابع عمومی دولت در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از رشد ۹ درصدی و نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه امسال ۱۳ درصد رشد دارد.

نکته‌ای که در مباحث ۱ش اعداد و ارقام بودجه سال آینده مشاهده می‌شود، شفافیت مالی است؛ به طوری که به نظر می‌رسد آخرین بودجه دولت یازدهم، نقطه آغاز ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هر گونه عملیات مالی در خارج از بودجه خواهد بود.

اما مقایسه اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ با لایحه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که بودجه سال آینده از حیث منابع و مصارف بالغ بر یک میلیون و ۸۴ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که منابع و مصارف بودجه سال گذشته، رقمی معادل ۹۵۲ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان بوده است. این رقم نشان می‌دهد که منابع و مصارف بودجه سال آینده، از رشد ۱۳٫۸ درصدی برخوردار است.

بر این اساس، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درآمدهای دولت ۱۵۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به لایحه بودجه امسال، ۱۲٫۷ درصد رشد پیدا کرده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ درآمدهای دولت ۱۴۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

در بخش منابع، ۱۱۶ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۴ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های مالی برآورد شده است. در بخش مصارف نیز ۶۲ هزار میلیارد تومان مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۰ هزار میلیارد تومان تملک دارایی‌های مالی است.

این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در بخش منابع برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۳ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۴۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. در بخش مصارف نیز مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۹ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.

از سوی دیگر، گزارش بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت ۳۱۹ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش‌بینی عملکرد سال به ترتیب از رشد ۹ و ۱۳ درصدی برخوردار است. جمع مصارف عمومی دولت نیز همین رقم خواهد بود. به این ترتیب در بخش منابع، درآمد اختصاصی دولت تا ۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که رقم پیش‌بینی شده سال ۱۳۹۵ حدود ۳۹٫۹ هزار میلیارد تومان بود.

از سوی دیگر، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت ۳۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در شرایطی است که رقم لایحه بودجه امسال ۳۰۷ هزار میلیارد تومان بود. این نشان می‌دهد که این بخش بودجه از رشد ۲۰٫۸ درصدی برخوردار است.

 

16-12-4-122331capture 16-12-4-122531capture01

ارسال دیدگاه